Loading...
Empty cart

No products in the cart.

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ ZNS

Bước 1

Đăng ký tài khoản Official Account (OA) cho doanh nghiệp tại https://oa.zalo.me/manage/oa?option=create

https://stc-oa.zdn.vn/resources/wp_zns/uploads/2021/05/huong-dan-dang-ky-zns/hinh-1.png

Đăng ký tài khoản OA theo lĩnh vực hoạt động của bạn

Xem hướng dẫn tạo tài khoản OA doanh nghiệp

Bước 2

Tiến hành xác thực thông tin tài khoản OA với Zalo.

https://stc-oa.zdn.vn/resources/wp_zns/uploads/2021/05/huong-dan-dang-ky-zns/hinh-2.png

Xác thực thông tin tài khoản OA đã tạo của bạn

Hướng dẫn xác thực tài khoản OA

Bước 3

Tạo tài khoản Zalo Business Account tại https://zns.oa.zalo.me/account/create

ZBA là loại tài khoản dùng để đăng ký và sử dụng các dịch vụ có tính phí của OA trên Zalo. Tài khoản OA của doanh nghiệp cần được kết nối với ZBA để sử dụng các dịch vụ và trả phí.

https://stc-oa.zdn.vn/resources/wp_zns/uploads/2021/05/huong-dan-dang-ky-zns/hinh-3.png

Tạo và liên kết tài khoản ZBA để quản lý hoạt động sử dụng dịch vụ của OA

Tại bước này, bạn cần có ít nhất một ứng dụng để gửi ZNS để kết nối vào tài khoản ZBA. Nếu chưa có ứng dụng, bạn có thể tạo ứng dụng mới tại https://developers.zalo.me/createapp

https://stc-oa.zdn.vn/resources/wp_zns/uploads/2021/05/huong-dan-dang-ky-zns/hinh-4.png

Tạo ứng dụng gửi ZNS tại trang Zalo for Developers

Bước 4

Sau khi đã liên kết ứng dụng với tài khoản ZBA, bạn cần yêu cầu mã truy cập (access token) và quyền sử dụng API từ Zalo.

Để yêu cầu mã access token, bạn truy cập https://developers.zalo.me/tools/explorer/

https://stc-oa.zdn.vn/resources/wp_zns/uploads/2021/05/huong-dan-dang-ky-zns/hinh-5.png

Yêu cầu mã access token tại trang Zalo for Developers

Video hướng dẫn lấy mã access token

Sau khi đã có access token cho tài khoản OA, bạn cần yêu cầu quyền sử dụng API cho tài khoản doanh nghiệp của mình từ Zalo.

https://stc-oa.zdn.vn/resources/wp_zns/uploads/2021/05/huong-dan-dang-ky-zns/hinh-6.png

Gửi yêu cầu cấp quyền sử dụng API tại trang Zalo for Developers

Sau khi nhận được yêu cầu cấp quyền sử dụng API từ OA, Zalo sẽ tiến hành kiểm tra các điều kiện cần thiết và phản hồi lại đến bạn trong vòng 7 ngày làm việc.

Bước 5

Sau khi đã hoàn tất các bước bên trên và được cấp quyền sử dụng API để gửi ZNS, bạn đã có thể gửi thông báo ZNS đến khách hàng của mình.

Để bắt đầu gửi ZNS, bạn truy cập vào tài khoản ZBA của mình tại https://zns.oa.zalo.me/account/billing/overview

https://stc-oa.zdn.vn/resources/wp_zns/uploads/2021/05/huong-dan-dang-ky-zns/hinh-7.png

Giao diện trang tạo ZNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top
Yêu cầu tư vấn