Ứng dụng của ZNS dành cho doanh nghiệp

Với mục đích cung cấp một kênh thông tin chính thống trên Zalo cho doanh nghiệp, ZNS hỗ trợ việc gửi thông báo cho các hoạt động giao dịch, chăm sóc khách hàng, hậu mãi,…

Một số ứng dụng nổi bật và phổ biến của ZNS ở các ngành hàng gồm có: 

  • Gửi thông báo xác nhận đơn hàng đến khách mua hàng trực tuyến
  • Cập nhật trạng thái đơn hàng của khách qua các giai đoạn
  • Xác nhận hợp đồng cho vay tài chính
  • Thông báo đến hạn thanh toán khoản vay tài chính
  • Thông báo thay đổi số dư tài khoản ngân hàng

Để đảm bảo hiệu quả gửi thông báo và tính chính thông của doanh nghiệp trên Zalo, nội dung ZNS được kiểm duyệt chặt chẽ và không hỗ trợ nội dung quảng cáo.

Yêu cầu tư vấn