Website Sản xuất sạch hơn (phiên bản 1)

cafesangtao_sanxuatsachhon1

Website: http://www.sanxuatsachhon.com.vn
Khách hàng:Trung tâm Khuyến công và phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên – Sở công thương tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 4, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 02802210257 – Fax: 02803654991

cafesangtao_sanxuatsachhon1 cafesangtao_sanxuatsachhon2