Website Quán ăn: Quán Kiến (phiên bản 1)

cafesangtao_quankien

Website: http://www.quankien.com

Khách hàng: Quán Kiến

Địa chỉ: Số 143 Nghi Tàm – Quận Tây Hồ – Hà Nội

ĐT: (84.4).6 279 2021 – (84.4).3 829 4142 – Mobile: 0978399983

cafesangtao_quankien