VTV1 – Cuộc sống thường ngày: cafe phin giấy dùng 1 lần

Cafesangtao_LOGO_print_300

Cafesangtao lên kênh VTV1 vào 18h ngày 26/4/2010

Kính mời các bạn xem sản phẩm cafesangtao – cafe phin giấy dùng 1 lần được giới thiệu trên chương trình “Cuộc sống thường ngày” trên VTV1 vào ngày 26/4/2010.