Thùy Dương: 0904.13.8585 24/7 – Email: info@cafesangtao.com   
6634220414122187500

Thỏa thuận sử dụng tên miền quốc tế

1. Nguyên tắc: Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh […]

Read More

ten-mien-viet-nam-ten-mien-tieng-viet

Quy định sử dụng tên miền Việt Nam

1. Nguyên tắc: Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh […]

Read More

dang-ky-ten-mien

Tư vấn lựa chọn tên miền

A. Quy định đặt tên miền? Tên miền không được vượt quá 63 ký tự (đã bao gồm phần .com, .net, .org, .info). Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu (-). Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ. […]

Read More